Det blir inget arrangemang under 2017, beslut om ev. fortsättning tas
i början på 2018.