KONTAKTPERSONER
Allmäna frågor:  Ulf Gustafsson  0501-637 55

Talangtävling:  Pernilla Hast  0708-318 595


E-post: info@laxdagarna.se